HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Yhteiskokous koulutustiimin kanssa

AIKA: 3.12.18 klo: 19:04-21:32
PAIKKA: Valimotie 1, Helsinki
LÄSNÄ: Rauli Pitkänen (pj), Maria Hammarberg. Vastaavista kouluttajista Susanna Poutanen (vk) ja Riitta Haarnoja (vk).
via SKYPE: Sirkka Liias-Heikkinen, Eeva Heikkinen, Oili Forsman, Tepa Ahonen (vpj) Satu Makkonen. Vastaavista kouluttajista Riitta Mursula-Innanen, Marja Kaskisaari,

1. Kokouksen avaus 19:04

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Todetaan hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Asialistan esittäminen ja hyväksyminen

 1. Rauli Pitkänen (pj ja siht.)
 2. Asialista hyväksyttiin

5. Kuratomin sopimusneuvottelun sopimusehtojen läpikäyminen

6. Hallitus ja vastaavat kouluttajat kävivät kohta kohdalta Kuratomin sopimusehdotuksen läpi

 1. Rauli kirjaa sopimusehdotuksen vastineet ja lähettää tarkistettavaksi hallitukselle sekä koulutustiimille.
 1. Kun sopimusehtoihin vastine hyväksytään, lähetetään se Chiekolle käännettäväksi Kuratomille. Tarvittaessa sopimusehdotusvastine esitetään videoyhteydellä Chiekolle.

7. Muut esille tulleet asiat

  1. Japanilaiset todistukset

Japanilaisten todistuksien tilannekatsaus, kuinka monelta ohjaajalta/kouluttajalta se puuttuu. Päätettiin, että todistuksien jakaminen tapahtuu kouluttajien kautta niin, ettei yhdistykselle muodostu kohtuutonta postituskuluja.

2. Opinnäytetyö Shindo yhdistyksen rahoitustilanteeseen

 1. Evert Suonio Laurean Ammattikorkeakoulusta Liiketalouden Tradenomian linjalta tekisi opinnäytetyön Shindo yhdistykselle rahoituskartoitukseen Suomeen ja Japaniin. Hän kartoittaa mahdollisia apurahoja ja muita rahoitusvaihtoehtoja Suomesta ja Japanista. Evert matkustaa maaliskuussa 2019 Japaniin ja tekee siellä paikallista kartoitusta mahdollisista ulkomaanrahoitusmahdollisuuksista
 2. Hallitus hyväksyi opinnäytetyö yhteistyön.

Kokous päättyi 21:32

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 21.9.18 Klo: 18:45-20:36
PAIKKA: Muurlan Opisto, Muurlantie 365 25130 Muurla
LÄSNÄ: Rauli Pitkänen (pj), Tepa Ahonen (vpj), Oili Forsman, Maria Hammarberg,
via SKYPE: Sirkka Liias-Heikkinen, Eeva Heikkinen

1. Kokouksen avaus 18:45

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan hallitus lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Asialistan esittäminen ja hyväksyminen

 1. Rauli Pitkänen (pj ja siht.) esitteli asialistan (lähetetty sähköpostitse 15.9.18.)
 2. Asialista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

1. Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja paikalla olevat allekirjoittivat nimensä. Poissaolevien allekirjoitukset pyydetään myöhemmin pöytäkirjaan.

5. Taloustilanne
1. Talousraportti:​ Talous on kohentunut huomattavasti aikaisempaan nähden.

Toiminnanjohtajalle 1,5 kuukauden palkka maksamatta eli n. 1500€, 400€ velka Tiina Koivulinnulle nettisivujen uudistamisesta, työnantajamaksuja n. 1200€, sekä juoksevia kuluja. Erääntyviä kuluja yhteensä n. 3100€ ja juoksevat kulut.

Laskutuksessa on tulossa tällä hetkellä 1080€ sekä myöhemmin tulee noin 10 todistusmaksua tämän vuoden puolella, josta jää yhdistykselle noin 1000€. Pro-koulutukset Turussa ja Oulussa tuovat mahdollisesti lisätuloja. Järjestetään myös jatkokoulutuksia syksylle esim. Halipysäkki ja Äitiys Jomon-Shindo viikonloppu koulutus (yksi päivä ohjaajille ja yksi kouluttajille) pidetään koulutus Tampereella.

 1. Apurahoitus:​ Apurahakartoituksen ja hakemusten valmistelut ottaa vastuulle Oili. Kaikki voivat laittaa Oilille ideoita kartoittaessa mahdollisia apurahoja.
 2. Koulutustoiminnan järjestäminen:​ Halipysäkin järjestäminen uudestaan, Äitiys Shindo viikonloppukoulutus syksylle. (Maria ja Rauli). Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää jatkokoulutusta neurologiselta näkökannalta, katsotaan ensi kevään suunnitelmaan.
 3. Kannatusjäsen kampanja:​ Shindo yhdistyksen varsinaisille jäsenille tehdään QR-koodilla varustettu flyeri, jonka avulla voidaan vaivattomasti kysyä kannatusjäseniä mukaan tunneilta jne.
 4. Kangaskassi ja tuotteet:​ Päätettiin, että muodostetaan kangaskassi projektista tuotepaketti joka voi sisältää kangaskassissa esim. Hoitoliinan, varvassukat, markkinointimateriaalia, ammattivaatteita, meridiaanikartta tms. Ammatillista tukea toimintaan. Kangaskassin ei tarvitse valmistua nyt heti syksylle – suunnitellaan rauhassa paketti kasaan.

6. Koulutusuudistus

 1. Rauli Pitkänen esitteli koulutusuudistuksen uudestaan sekä laittoi sähköpostilla koulutusuudistuksen tiedot hallituslaisille.
 2. Koulutustiimin rooli kiteytetään vielä ja keskustellan auki erillisessä kokouksessa yhdessä muiden yhdistyksen eri tahojen roolien määrittelyiden kanssa strategian jatkopalaverissa.
 3. Päätettiin hyväksyä koulutusuudistus sellaisenaan esitettynä kaikkine kohtineen. Mikäli jatkossa on tarve tarkastaa ja muuttaa opetussuunnitelmia tms. tehdään sitä tarpeen mukaan joustavasti.
 4. Suositushinnat ovat esityksen mukaiset, vastaavan kouluttajan osoittaa Kuratomi tai/ja koulutustiimi voi esittää tarpeen tullen Kuratomille vastaavan kouluttajan kanditaatin. Vastaavan kouluttajan mentorointi säilyy kuten aikaisemmin.
 5. Pöytäkirjaliitteeksi lisätään koko koulutusuudistuksen dokumentaatio.
 6. Pro-koulutukset jatkossa järjestetään ohjaajille kaksipäiväisenä ja hoitaja&kouluttajillekaksipäiväisenä alkaen 2019 vuodesta. Ohjaajan tulee uusia Pro kahden vuoden

välein osallistumalla kahden päivän koulutukseen ja hoitaja&kouluttajan tulee uusia Pro kahden vuoden välein osallistumalla kahden päivän koulutukseen. Kouluttajia suositellaan käymään sekä ohjaaja että hoitaja&kouluttajien Pro-koulutukset.

7. Todistusasiat

1. Suomalaisia opintopistetodistuksia on tällä hetkellä monta erilaista – ja yhdistyksellä on käytössä vain sopimuksen mukainen yksi japanilainen Jomon-Shindo ohjaajatodistus. Kuratomi on kysynyt lisätietoa opintopistetodistuksista ja Rauli esittelee uuden koulutusuudistuksen mukaisen opetussuunnitelman Kuratomille lokakuussa hänen vierailun yhteydessä sekä keskustellaan todistuskokonaisuudesta mikäli on tarvetta lisätä jokaiseen asteeseen oma japanilainen todistus. Rauli toimii asiassa neuvottelijana. Todistuksien hintaa koitetaan pitää mahdollisimman kohtuullisena!

8. Markkinointipaketit

1. Eeva ja Maria ottaa vastuulle markkinointipakettien jatkosuunnitelman ja työstämisen.

9. Muut esille tulleet asiat

 1. Kuratomin sopimuskohta yhdistyksen kanssa: ​Vastaavien kouluttajienopettaessa Pro-koulutuksen maksutta – heidän ei tarvitse maksaa Pro-maksua ja näin Pro-tila päivittyy. Sopimuksesta voidaan todeta, että Pro-koulutuksen jo kouluttanut vastaava kouluttaja on saanut jo Pro-tilan voimaan ja mikäli vastaavalle kouluttajalle tulee useampi koulutus kahden vuoden sisällä vastuulle – voidaan mahdollisesta koulutuspalkkiosta keskustella. Yhdistyksessä pyritään siihen, että jokainen vastaava kouluttaja saa mahdollisuuden kouluttaa Pro-koulutuksia.
 2. Tainai Shindo Workshop:​ Tainai workshop on Kuratomin järjestämä koulutus yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Koulutuskokonaisuus laskutetaan ilman tappioita yhdistyksen kautta – kaikki koulutuksesta syntyneet kulut otetaan koulutuksesta tulleista tuloista pois (tilavuokra, yöpymiset ja ruokailut jne.). Lopuksi katsotaan paljon Kuratomille voidaan maksaa palkkiota ja jääkö yhdistykselle tuosta kokonaisuudesta rahaa myös. Aikataulumuutosten vuoksi japanilainen seurue joutuu lähtemään jo sunnuntai aamuna ja Rauli Pitkänen opettaa sunnuntai kokonaisuuden. Raulin kulut katetaan myös tuloista (matka, yöpymiset, ruokailut) eikä hänen tarvitse maksaa Tainai workshopista. Oili ja Merja maksavat Tainai Workshopin hinnasta puolet ja Riitta Mursula-Innanen ei maksa Tainai Worksopista järjestelytyön vuoksi.

3. Vapaaehtoistyön palkkioasia yhdistyksessä:​ Tepa työstää yhdistyksen palkkio asiaa valmiiksi mutta tällä hetkellä mitään kannustin erillispalkkioita vapaaehtoistyöstä ei anneta taloudellisen tilanteen vuoksi.

Kokous päättyi 20:36

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 23.7.18

PAIKKA: Torkkelinlinna, Pengerkatu 23, 00500 Helsinki

LÄSNÄ: Rauli Pitkänen (pj), Tepa Ahonen (vpj), Oili Forsman, Maria Hammarberg via SKYPE: Laura Kokkonen, Sirkka Liias-Heikkinen, Satu Makkonen

1. Kokouksen avaus 10:15.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Asialistan esittäminen ja hyväksyminen

1. Rauli Pitkänen (pj ja siht.) esitteli asialistan (lähetetty hallitukselle sähköpostitse18.6.) 2. Päätettiin lisätä asialistaan loppuun: muut esille tulleet asiat 3. Asialista hyväksyttiin ja toiveena oli, että se lähetetään jatkossa lähempänä kokousta uudelleen ja asialistan sisältöä alustettu jo etukäteen.

4. Hallituksen työskentelytapojen sopimisesta

1. Hallitus luo whatsup keskusteluryhmän, jossa voi nopeasti reagoida tarvittaviin asioihin 2. Etäyhteys toteutetaan Skype kautta, mikäli hallituksen jäsen ei pääse kokouspaikalle 3. Kokouspaikka vuorottelee paikkakunnittain niin, että kokouksia järjestetään tasapuolisesti hallituksen jäsenten paikkakunnilla. 4. Hallituksen jäsenet sitoutuvat vastaamaan Shindo yhdistyksen hallitusta koskeviin sähköposteihin viikon sisällä. 5. Kokouspäivien valinnassa käytetään doodlea. 6. Työstettäviin dokumentteihin käytetään google docsia.

5. ​ Shindo yhdistyksen Strategian työstäminen

1. Päätetään lähteä työstämään strategiaa yhdessä tuotantotalouden insinöörin Antero Vanhalan kanssa. Antero on puheenjohtajan puoliso ja halusta auttaa tekee työn maksutta. 15.8. on Helsingissä Strategia työpaja.

2. Strategia aikaväliksi toivottiin koulutusuudistuksen siirtymävaiheen ajaksi eli n. 4 vuotta. 3. Hallituslaiset ja toiminnanjohtaja suostuvat puhelinhaastatteluun 30-45 min. Puhelinhaastattelu kartoittaa yhdistyksen tämän hetkistä tilaa.

4. Teemme jäsenkyselyn strategiaan liittyen niin, että jäsenten näkemys yhdistyksen suunnasta tulee esille ja he saavat vaikuttaa ja olla mukana strategian luomisessa kyselyn kautta. Jäsenkysely puretaan strategiatyöskentely pajassa

5. Strategiaan osallistutetaan hallituksen lisäksi tarpeen mukaan ja eri tavoin sidosryhmiä kuten toiminnanjohtaja, koulutustiimi, jäsenistö, Kazuko Kuratomi ja yhdistyksen eettinen neuvosto jahka se on muodostettu.

6. Strategiasta ollaan läpinäkyviä jäsenistölle ja tiedotetaan sen ydinkohdat jäsenistölle kaikilla keinoilla. Kuuntelemme myös Anteron mielipidettä, kuinka ja milloin on hyvä tiedottaa.

7. Strategian jatkotyöstämiseen sitoutuu ainakin hallitus. Asiaa vielä käydään läpi työpajassa, kuka on päävastuussa tästä.

6. Shindo yhdistyksen Arvojen kirkastaminen

1. Hallitus kannattaa arvojen kirkastaminen näkyvään muotoon. 2. Rauli Pitkänen laittaa arvoihin ja vapaaehtoistyöhön liittyen sähköpostin hallituksen jäsenille sekä koulutustiimille, jossa he saavat koota rauhassa arvoihin liittyvät heille tärkeäksi kokemat asiat. 3. Myöhemmin yhdessä varataan tapaaminen, jossa arvot keskustellaan mitä ne tarkoittavat kullekin ja tiivistetään yhteen ja jatketaan arvojen kanssa työskentelyä.

7. Kuratomin vierailun järjestämiseen liittyvät asiat (laskutus yhdistyksen kautta jne. esiinnousseet asiat)

1. Riitta Mursula-Innanen ehdotti, että Turun osio Kuratomin vierailusta järjestettäisiin yhdistyksen kautta. 2. Hallitus yleisesti piti ideaa hyvänä, mutta haluaa tarkemman kulujen kuvauksen, jonka Riitta M-I lupasi toimittaa. 3. Hallitus tekee päätöksen sähköpostitse laskuttamisesta, kunhan jokainen on tarkastellut kulurakenteet.

8. ​ Vastaavien kouluttajien mainostaminen shindo yhdistyksen kautta (palkkiona tehdystä työstä?)

1. Osa vastaavista kouluttajista on tehnyt valtavan määrän töitä yhdistyksen eteen ja pohdintaan on nostettu, kuinka kiittää/korvata työstä. Vapaaehtoistyö on pitkällä aikavälillä kannattavaa, kun siihen kannustetaan ulkoisten motivaation kautta sisäisen motivaation lisäksi. 2. Vastaavat kouluttajat Rauli Pitkänen, Sirkka Liias-Heikkinen ja Satu Makkonen jääväsivät itsensä asiaa koskevaan päätökseen.

3. Varapuheenjohtaja Tepa Ahonen johti kokousta tämän osan ajasta.  4. Päädyttiin siihen, että hallituksen jäsenistä jotka eivät ole vastaavia kouluttajia keskustelevat asiasta sähköpostitse Tepa Ahosen johdolla.

5. Keskustelua ja pohdintaa heräsi myös kuinka palkita/kiittää tulevaisuudessa muita uurastavia vapaaehtoisia. Asiaa jäädään pohtimaan.

Varapj:n muistio lisättynä hallituksen kokoukseen 23.7.2018 Hallituksen pj avasi esityslistan sisältöä hallitukselle. Päädyimme hallituksessa yksimielisesti siihen, että jääväämme koulutustiimin jäsenet, jotka ovat hallituksessa tämän esityslistassa olevan asian käsittelyn ajaksi ; kaksi henkilöä poistui Skypestä ja yksi kokouspaikalta. Ennen päätöstä keskustelimme vaihtoehdoista ja siitä miten vaikeaa palkkioon perustuva järjestelmää on toteuttaa ja seurata varsinkin silloin kun tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus tulisi toteutua. Ehdotuksia palkkioista oli: ilmainen mainostila yhdistyksen sivuille, mahdollisuus osallistua Kuratomin koulutuksiin, rahallisiin korvauksiin ei ollut kannatusta. Sivuttiin myös mahdollista korvausta esim. virkistyslounaan/-illan muodossa. Keskustelussa kävimme myös läpi, että kukin koulutustiimin jäsenten työtunnit on haastavaa laittaa yhdenmukaiseen palkkiojärjestelmään. Myöskään kannatusta ei saanut Kuratomin koulutuksiin ilmais osallistuminen. Hallituksessa kuulutettiin budjetin perään, jotta yhdistyksen tilinpäätös olisi asianmukainen. Päätimme hallituksen muun jäsenistön kanssa palkkiojärjestelmästä; sisällytettävä budjettiin, alustava työ alkaa hallituksen ei vastaavien kouluttajien kanssa.

9. Koulutussopimusasiakirjojen päivitettujen versioiden esittäminen ja hyväksyminen

1. Koulutussopimukset vaativat päivittämistä.  2. Rauli lähettää raakavedokset koulutusopimuksista sähköpostitse hallitukselle tarkastettavaksi ja hallitus työstää niitä sitä kautta. 3. Valmiit hyväksytyt koulutussopimukset laitetaan intraan käytettäväksi kouluttajille.

10. Shindo yhdistyksen Eettisten ohjeiden uusiminen

1. Hallitus päättää, että eettiset ohjeet päivitetään . 2. Päivittävänä tahona toimii Shindo yhdistyksen eettinen neuvosto kun se on muodostettu. 3. Uudet eettiset ohjeet tuodaan hallitukselle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

11. Shindo yhdistyksen Eettinen neuvosto

1. Päätettiin että eettiseen neuvostoon tehdään avoin haku. 2. Haku on avoinna jäsenille ja kannatusjäsenille.

3. Tavoitteena ja toiveena olisi saada neuvostoon vähintään 3 henkilöä, joilla on jonkinlainen työnohjaajapätevyys tai pätevyys hoitaa mielentasolla (psykologi, psykoterapeutti, psykiatri jne.) sekä 2 jäsentä, joilla ei ole ammatillista vaatimusta.  4. Luottamustehtävään sitoudutaan eri mittaisiksi ajoiksi (1,5 vuotta, 2 vuotta, 3 vuotta), jotta osaaminen ja ymmärrys kokonaisuudesta säilyy eheänä Eettisessä neuvostossa.

5. Laura Kokkonen sekä Maria Hammarberg tekevät hakuilmoituksen, jonka he lähettävät koko hallituksen tarkasteltavaksi. Hallituksen hyväksynnän jälkeen tiedotetaan hausta.

6. 1.10.18 mennessä haku päättyy ja hallitus valitsee ehdokkaista eettisen neuvosto.  7. Tavoitteena, että eettinen neuvosto olisi muodostettu 10.10.18 mennessä.

12. Raulin kirja projekti Shindosta ja Jomonista

1. Rauli esitteli kirjaideansa sekä jääväsi itsensä päätöksestä asian suhteen.  2. Hallitus antoi siunauksen, että kirjan voi kirjoittaa ja myöhemmin määritellään sopimusasiat Raulin ja yhdistyksen välillä erikseen.

13. Kangaskassit

1. Satu Makkonen toi tuote ideana kangaskassit.

2. Kasseja voisi myydä n. 10-15 € . 3. Tuotteen toimitusaika on n. 3-4 viikkoa. 4. Satu lähettää hallitukselle tarkemman budjettilaskelman sähköpostitse ja hallitus tekee päätöksen asiasta. Kassien rahoitus hoidetaan ennakkotilausperiaatteella kuten ammattihupparit aikaisemmin. 5. Tavoitteena on saada kangaskassit myyntiin syksylle Kuratomin vierailuun.

14. Some asiat

Satu Makkonen toi esille Someasioita, mutta päätettiin palata niihin strategia työpajassa tai sen jälkeen.

15. Muut esille tulleet asiat

1. Laura Kokkonen toi esille näyttökokeet ja niiden kirkastamista. Käytännössä aina seuraavan asteen koulutusta tulee edeltää hyväksytysti suoritettu näyttö, jotta uuteen koulutukseen voidaan siirtyä. Jomon moduulikoulutukset ovat tarkoitettu näyttökokeen hyväksytysti suorittaneille ohjaajille ja hoitaja & kouluttajille. Mikäli oppilas ei ole suorittanut näyttöä ja on käynyt koko koulutuksen, on hänen kahden vuoden sisällä tehtävä näyttökoe mikäli hän toivoo todistusta ja jatkaa jatkokoulutuksiin. Näytön voi ottaa vain vastaavakouluttaja, joka ei ole osallistunut kyseisen tason/vaiheen opettamiseen.

Kokous päättyi 12:29


                                     Kokouspöytäkirja

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 12.5.2018 Tampere

Läsnä Rauli Pitkänen, Laura Kokkonen, Tepa Ahonen, Satu Makkonen, Maria Hammarberg, Oili Forsman, Sirkka Liias-Heikkinen ja Eeva Heikkinen (siht.)

 1. Kokouksen avaus klo 14.19
 2. Todetaan hallitus päätösvaltaiseksi.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeriksi Eeva Heikkinen.
 4. Valitaan Shindo yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi Tepa Ahonen.
 5. Valitaan Shindo yhdistyksen rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi toiminnanjohtajana toimiva Eeva Heikkinen.
 6. Shindo yhdistyksen pankki asiat:
  Tilinkäyttöoikeudet: Tilinkäyttöoikeus annetaan rahastonhoitajalle Eeva Heikkiselle  ja puheenjohtajalle Rauli Pitkänen .
  Pankkipalvelut:Valtuutetaan Eeva Heikkinen jatkamaan pankkikortin käyttöä sekä hoitamaan tilinkäyttöoikeuksiin liittyvät asiat. Myönnetään puhelimen käyttöoikeus toiminnanjohtajalle.
 1. Yhdistyksen rekisteritiedot: Annetaan oikeudet Eeva Heikkiselle ilmoittaa yhdistyksen rekisteritiedot ajankohtaiseksi.
 1. Kokous päättyi 14.28

       Kokouspöytäkirja

Shindo ry vuosikokous

Aika:12.5.2018
Paikka: Kyllikinkatu 10, Tampere

 1. Kokous alkaa klo 12.25
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Sirkka Liias-Heikkinen, sihteeriksi Eeva Heikkinen, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa: Laura Kokkonen ja Maria Hammarberg.
 3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi 52€.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Rauli Pitkänen sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä, Laura Kokkonen, Tepa Ahonen, Satu Makkonen, Maria Hammarberg, Oili Forsman ja Sirkka Liias-Heikkinen. Valitaan lisäksi kaksi (2) varajäsentä Katja Vuorela ja Riitta Mursula-Innanen.
 9. Valitaan toiminnantarkastajaksi Laura Karppinen ja varatoiminnantarkastaja Pirjo Moisio.
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiksi mahdolliset matkakulukorvaukset sekä kokousruokailu, muutoin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminnantarkastajan palkkio on 150,00€ vuodelle 2019.
 11. Käsitellään muut asiat.

– Eettinen neuvosto esitys. Esityksen piti Maria Hammarberg. Päätetään perustaa Eettinen neuvosto, jossa toimii kolme (3) luottamushenkilöä. Luottamustoimeen haetaan vapaaehtoisia henkilöitä avoimella haulla, joka on suunnattu yhdistyksen jäsenistölle. Hallitus hoitaa käytännön järjestelyt neuvoston perustamiseksi. Eettisen neuvoston tehtäväksi tulee päivittää nykyiset eettiset ohjeet, jotka löytyvät ohjaajakäsikirjasta.

12. Kokouksen päätös klo 14.12.


                                                Hallituksen kokouspöytäkirja

Aika 8.5.2018
Paikka: via Skype

Läsnä: Laura Kokkonen (pj.), Maria Hammarberg, Riitta Mursula-Innanen, Eeva Heikkinen (siht.)

1. Kokouksen avaus klo 19.25
2. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään asialista.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen 18.2.2018 pöytäkirja.
5. Koulutussuunnitelman viimeistely. Hallitus keskustelee ja esittää koulutustiimille mahdollisia kysymyksiä uudistukseen liittyen vuosikokouksessa ja tarvittaessa aiheesta järjestetään ylimääräinen kokous.
6. GDPR – luonnos toimitettu hallituksen tarkasteltavaksi. Hyväksytään muutokset luonnokseen.
7. Siirretään Eettinen neuvosto-asia vuosikokouksen asialistalle.
8. Kokouksen päättäminen 20.00


Hallituksen kokouspöytäkirja

Aika: 18.2.2018
Paikka Ihmishuoltamo, Kyllikinkatu 10, Tampere

Läsnä: Laura Kokkonen (pj.), Tepa Ahonen, Riitta Mursula-Innanen, Maria Hammarberg, Eeva Heikkinen (siht.)

  1. Kokouksen avaus 12.15.
  2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Asialistan hyväksyminen
  4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  5. Ilmoitusasiat ja kirjeet: Sensein vierailun tiedottaminen. Yhdistys tiedottaa ja markkinoi tapahtumaa.
  6. Talouskatsaus. Taloustilanteen läpikäyminen.
  7. Vuosikokouksen ajankohta. Tampereella lauantaina 12.5.2018 klo 12, mahdollinen ohjelma.
  8. Koulutussuunnitelma. Hyväksytty pääpiirteittäin, koulutustiimille huomioita annettu ja yksityiskohdista tullaan keskustelemaan.
  9. Shindo -opisto ja provisio kurssinpitäjälle. Jos jäsen järjestää yhdistyksen kautta oman kurssin, hallitus ehdottaa, että yhdistyksen osuus kurssin tuloista olisi prosenttipalkkio, loppuosasta vähennettäisiin mahdolliset kulut ja loput maksettaisiin provisiona/palkkana kurssin ohjaajalle/kouluttajalle. Alustava prosentti 15-20% koulutuksesta. Hallitus on myönteinen ehdotukselle mutta vaatii laskelmia.
  10. Eettinen neuvosto. Asia esitelty alustavasti hallitukselle.
  11. Koulutusuudistuksen tiedotussuunnitelma. Vastuu jäsenille tiedottamisesta toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla.
  12. Yhdistyksen strategia. Luodaan tarkka yhdistyksen strategia, päävastuu toiminnanjohtajalla ja hallituksella.
  13. Kokouksen päättäminen klo 17.00