Haku Eettiseen neuvostoon

Eettiseen neuvosto kaipaa edelleen teidän jäsenten apua!

Suomen Kuratomi Jomon-Shindo ry hakee jäseniä eettiseen neuvostoon, jonka tehtävänä on tukea yhdistyksen jäsenien oikeudenmukaista kohtelua ristiriita- tai konfliktitilanteissa. Eettinen neuvosto vastaa jäsenistön tarpeisiin löytää neutraali ympäristö, jossa tulla kuulluksi ja nähdyksi. EeN on hallituksen hyväksymä lyhenne eettisestä neuvostosta.

Haemme neuvostoon kolmea jäsentä määräaikaisilla kiinnityksillä:
– Kolmen vuoden mittainen (2 hlöä)
– Neljän vuoden mittainen (1 hlöä)

Eettisen neuvoston jäsenien tulee olla Suomen Kuratomi Jomon-Shindo ry:n jäseniä. Vähintään kahdella Eettisen neuvoston jäsenellä tulee olla joko koulutus ja/tai kokemusta työnohjauksesta, kriisi ja/tai riita-asioiden käsittelystä tms. pätevyydet.

Eettinen neuvosto ennaltaehkäisee ja selvittää mahdollisista konfliktitilanteista seuraavia ristiriitaisia tunnetiloja ihmisten välillä työnohjauksellisin keinoin. Neuvosto myös valvoo yhdistyksen strategian mukaisten arvojen toteutumista ja päivittää yhdistyksen eettiset säännöt yhteistyössä hallituksen kanssa.

Eettinen neuvosto kokoontuu aloitusvuotena 3 kertaa, jonka jälkeen 2 kertaa tai tarpeen mukaan. Kokoontumiset ovat mahdollisia myös etänä.

Työskentely eettisessä neuvostossa on vapaaehtoistyötä, eikä siitä voida maksaa rahallista korvausta.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa cv 5.6.2023 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@shindo.fi. 

 

 Yhteistyöterveisin,

Suomen Kuratomi Jomon-Shindo ry:n  hallitus