Yhdistyksen vuosikokous Tampereella 12.5.2018

Tervetuloa Shindo ry:n vuosikokoukseen Tampereelle lauantaina 12.5. klo 12.00

Kokous järjestetään Tampereen keskustassa Tammelassa Ihmishuoltamolla, jonka jälkeen samassa paikassa alkaa Lantio letkeäksi Jomon-Shindolla -demo.

Paikka: Ihmishuoltamo,  Kyllikinkatu 12, 33500 Tampere

Aika: 12.5.2018 klo 12.00-14.30

Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistujille kevyttä lounasta.

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään 9.5.2018, jotta osaamme varautua oikeaan ruokailijamäärään. Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-allergiat.

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä neljä (4) tai kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista seuraavalle vuodelle.
 11. Käsitellään muut asiat.
 12. Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa vaikuttamaan!